INGIN JUAL HARTANAH ANDA?

Saya Rosniza Tanidi (PEA 1591)

Ejen Hartanah Berdaftar anda. Membantu menguruskan penjualan dan penyewaan Hartanah anda dengan lebih Cepat, Mudah dan Profesional.

CEPAT . TELUS . PROFESIONAL

Kawasan Fokus: Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka

Bagaimana saya boleh membantu menjual hartanah anda?

       Ejen Hartanah Berdaftar

Ejen Hartanah berdaftar dipantau oleh Lembaga Penilai Pentaksir dan Ejen Hartanah (LPPEH). Semua konsultasi Ejen Hartanah perlu mengikut standard yang telah ditentukan oleh LPPEH.

Teknik Pemasaran Terkini

       Pelbagai teknik pemasaran terkini sama ada berbayar dan percuma akan digunakan bagi memastikan hartanah anda dapat dijual dengan kadar segera.

Rangkaian Ejen Pemasaran yang luas

      Saya akan menggunakan rangkaian ejen pemasaran yang ramai agar hartanah anda mendapat coverage yang luas agar ianya mudah dan pantas dijual.

Penerangan Proses Jual Beli yang Jelas

         Anda sebagai penjual akan mendapat penerangan yang jelas dan telus tentang proses penjualan/ penyewaan hartanah anda. Anda boleh bertanya sebarang permasalahan dan kemusykilan dan akan dijawab sehingga anda berpuas hati.

Team yang Lengkap dan Profesional

     Saya mempunyai rangkaian Peguam, Penilai (Valuer) dan Banker yang berpengalaman dalam urusan penjualan/ penyewaan hartanah. Semua urusan akan lebih menjadi mudah dan teratur.

Nilai Tambah (Value Added)

          Pelanggan saya sentiasa menjadi keutamaan. Servis jual beli hartanah akan ditambah nilai bagi memastikan setiap pelanggan saya berpuas hati.

Segera hubungi saya Rosniza Tanidi - Real Estate Agent You Can Trust!